انجمن هيدرولوژي ايران


صفحه اصلی سایت
 

 

صورتجلسه مجمع عمومي عادي انجمن آب­شناسی ايران

براساس دعوت قبلي مورخ 02/06/1398 جلسه مجمع عمومي عادي انجمن آب­شناسی ايران در ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 26/06/1398 در محل تالار وحدت دانشگاه تبريز تشکيل شد. در اين جلسه پس از قرائت آياتي از قرآن مجيد در مورد انتخاب اعضاي هيئت رييسه جلسه به شرح زير اقدام شد.

1. دکتر علی حسين زاده دلير به عنوان رييس

2. دکتر اميرحسين ناظمی به عنوان ناظر

3. دکتر سينا بشارت به عنوان ناظر

4. دکتر رسول ميرعباسی نجف آبادی به عنوان منشي

آنگاه بر طبق دستور جلسه موارد زير مورد بررسي و تصويب قرار گرفت:

-      ارائه گزارش عملکرد سه ساله انجمن توسط رئیس هیات مدیره

-      انتخابات هیأت مدیره و بازرسان دوره دوم

-      تصمیم‌گیری در مورد میزان حق عضویت (حقوقی، پیوسته، وابسته و دانشجویی)

 پس از معرفي نامزدهاي عضويت در هيئت مديره و بازرسي انجمن و اخذ و قرائت آرا نتايج به شرح زير اعلام شد.

1. دکتر احمد فاخری فرد

 2. دکتر ابوالفضل مجنونی هريس

 3. دکتر مجيد منتصری

 4. دکتر روح الله فتاحی نافچی

 5. دکتر اسماعيل اسدی

 6. دکتر محمدجعفر ناظم السادات

 7. دکتر صابره دربندی

 به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره  و همچنین

 1. دکتر علی طالبی

 2. دکتر سيد سعيد اسلاميان

 3. دکتر خدايار عبداللهی

 به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره و مهندس فراهم کاظمی آذر به عنوان بازرسي اصلي و مهندس سيد هاشم افضلی به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

در پايان انتخاب شدگان با امضاي خود قبول مسئوليت نمودند. بعلاوه مجمع به دکتر رسول ميرعباسی نجف آبادی وکالت تام داد تا کليه امور ثبتي انجمن را در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي انجام داده و دفاتر مربوطه را امضا کند.

محل امضای انتخاب شدگان

محل امضای هيئت رييسه جلسه

دکتر احمد فاخری فرد

دکتر ابوالفضل مجنونی هريس

دکتر مجيد منتصری

دکتر روح الله فتاحی نافچی

دکتر اسماعيل اسدی

دکتر محمدجعفر ناظم السادات

دکتر صابره دربندی

مهندس فراهم کاظمی آذر

دکتر علی حسين زاده دلير

دکتر اميرحسين ناظمی

دکتر سينا بشارت

دکتر رسول ميرعباسی نجف آبادی


 

بسمه تعالي

صورتجلسه جلسه هيئت مديره انجمن آب شناسی ايران

 براساس هماهنگي قبلي اولين جلسه هيئت مديره انجمن آب شناسی ايران (دوره دوم) در ساعت 13:00 روز چهارشنبه شنبه مورخ 27/06/1398 در محل مرکز نوآوری دانشگاه تبريز تشکيل شد و در مورد تفکيک وظايف رأي گيري به عمل آمد که در نتيجه:

1. آقای دکتر روح الله فتاحی نافچی به عنوان رييس هيئت مديره

2. آقای دکتر احمد فاخری فرد به عنوان نايب رييس

3. آقای دکتر ابوالفضل مجنونی هريس به عنوان خزانه دار

انتخاب شدند. در پايان انتخاب شدگان با امضاي اين برگ قبول مسئوليت نمودند و هيئت مديره به آقای دکتر رسول ميرعباسی نجف آبادی وکالت تام داد تا کليه امور ثبتي هيئت مديره را در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي انجام داده و دفاتر مربوطه را امضا کند. ضمناً براساس بند 12-4 اساسنامه کليه اسناد تعهدآور با امضاي دکتر روح الله فتاحی نافچی (رييس هيئت مديره)  و دکتر ابوالفضل مجنونی هريس خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي دکتر روح الله فتاحی نافچی (رييس هيئت مديره) يا دکتر احمد فاخری فرد (نايب رييس) معتبر خواهد بود.

 امضاء حاضرین محفوظ است.

امضاي انتخاب شدگان

امضاي حاضرين در جلسه

امضای بازرس انجمن

دکتر احمد فاخری فرد

 دکتر ابوالفضل مجنونی هريس

 دکتر مجيد منتصری

 دکتر روح الله فتاحی نافچی

 دکتر اسماعيل اسدی

 دکتر محمدجعفر ناظم السادات

 دکتر صابره دربندی

  

دکتر احمد فاخری فرد

 دکتر ابوالفضل مجنونی هريس

 دکتر مجيد منتصری

 دکتر روح الله فتاحی نافچی

 دکتر اسماعيل اسدی

 دکتر محمدجعفر ناظم السادات

 دکتر صابره دربندی

مهندس فراهم کاظمی آذر

 

  

 

telegramکانال رسمي انجمن در تلگرام

برای ثبت نام در انجمن هيدرولوژي ايران مدارک مورد نياز

(1- کپي آخرين مدرک تحصيلي، 2-کارت ملی 3-فرم درخواست عضويت) را به register@iranhydrology.net ارسال نمائید.

·         ثبت نام آنلاين

·         اساسنامه انجمن

·         فهرست اعضاء

·         تبادل اطلاعات آنلاین با اعضاء از طريق لينکدین

·         فرصتهای آموزشي و موقعيتهای کاری مرتبط با آب

برگزاری اولين محمع عمومی انجمن هيدرولوژي ايران

به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهركرد، چهارشنبه 2 دي 94 نخستين مجمع عمومي (نوبت اول) انجمن هيدرولوژي ايران با حضور اعضاي اين انجمن براي انتخاب اولين هيأت مديره، در دانشگاه شهركرد برگزار شد. گفتني است دكتر حسين صمدي مدير عامل آب منطقه‌اي استان چهارمحال و بختياري، دكتر روح‌ا... فتاحي رئيس مركز تحقيقات منابع آب، دكتر رسول ميرعباسي نجف آبادي و دكتر خدايار عبداللهي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهركرد، دكتر بنفشه زهرايي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، دكتر علي طالبي عضو هيأت علمي دانشگاه يزد و دكتر سيد سعيد اسلاميان عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره انجمن هيدرولوژي ايران انتخاب شدند. همچنين دكتر احمد فاخري فرد عضو هيات علمي دانشگاه تبريز، دكتر فريدون رادمنش و دكتر محمدرضا شريفي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران، به عنوان اعضاي علي‌البدل هيأت مديره انتخاب و دكتر محمدرضا نوري از دانشگاه شهركرد و ميلاد خواستار بروجني از آب منطقه‌اي استان چهارمحال و بختياري به ترتيب به عنوان بازرس اصلي و بازرس علي‌البدل برگزيده شدند.

http://www.sku.ac.ir/Datafiles/UploadedFiles/UserFiles/2015121226135051_pic465.jpg

http://www.sku.ac.ir/Datafiles/UploadedFiles/UserFiles/201512122613512_pic466.jpg
 

 

 

 

 

 


©span lang=FA style='font-size:9.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-bidi-language:FA'>کليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن هيدرولوژي ايران است.
-